Over bomen en positieve energie

Robert Quinn, de bekende Amerikaanse managementgoeroe, heeft onlangs een nieuw boek gepubliceerd: De lift In dit boek stelt hij dat bedrijven die sturen op positieve energie aantoonbaar winstgevender zijn. Toen ik dit las was mijn eerste reactie: “Oh, dat ligt nogal voor de hand, toch?” Schijnbaar niet, want hij schrijft er een boek over vol. Hoe komt het dat we dit weinig terugzien in bedrijven?

Waarom zo weinig positieve energie?

Ik kan zo een aantal oorzaken noemen: de grote afstand tussen management en de werkvloer, zowel letterlijk als figuurlijk; managers die (te) veel tegelijk willen of moeten aanpakken waardoor de focus verdwijnt; nadruk op kwantiteit in plaats van kwaliteit. Ik constateer dar er is een groot gebrek is aan lef. Lef om te kiezen voor kwaliteit, lef om te temporiseren, lef om keuzes te maken, lef om verantwoordelijkheden te delen, lef om jezelf te zijn. En er is een gebrek aan visie. Wie wil je zijn als persoon en als organisatie? Wat zijn je normen en waarden en straal je die ook uit, niet alleen naar je klanten maar ook naar je medewerkers?

Worstelen
In mijn contacten met organisaties zie ik de worsteling van leidinggevenden met de hoge eisen die aan hen gesteld worden en die zij op hun beurt weer moeten stellen aan hun medewerkers. Laat ik eens een voorbeeld geven: de invoering van resultaat -verantwoordelijke teams. Het is bekend dat het success van zo’n operatie voor een groot deel afhangt van de vraag of er rust heerst in de organisatie. En wat zie ik keer op keer? Tegelijk met de invoering van dit systeem zijn er allerlei andere zaken gaande binnen de organisatie: grootschalige reorganisatie, invoering van een nieuw computersysteem, schaalvergoting, dreigende ontslagen enzovoort. Gevolg: onrust! Boze, onzekere mensen die geen zin hebben om enthousiast mee te werken aan zelfsturende teams. En laten we eerlijk zijn: veel organsaties grijpen dit systeem aan om bezuinigingen door te voeren. De medewerkers hebben terecht het gevoel dat ze veel extra’s op hun bordje krijgen. Hogere werkdruk, grotere verantwoordelijkheid, onzekerheid, meer stress. Weinig positieve energie, dus minder winstgevend.

Lawaaibomen?
We leven in een instant satisfaction society. We willen ALLES en we willlen het NU! Wel eens gehoord van een lawaaiboom? Dat is een razend snelle groeier, maar hij is hol van binnen! Het hout van een lawaaiboom is zwak, breekt en vergaat snel. Wat willen we nou met elkaar? Robert Quinn toont aan dat om een winstgevend(er) bedrijf te hebben we op de eerste plaats moeten zorgen dat er positieve energie is. Wanneer ervaren mensen positieve energie? Wanneer ze dingen doen waar ze in geloven, waar ze enthousiast van worden, dingen die bij hun passen. Organsiaties en leidinggevenden moeten hun medewerkers de ruimte geven om hun volle potentieel te ontwikkelen. Op deze manier zullen ze hun omgeving inspireren tot betere resultaten.

Quinn noemt in zijn boek vier factoren die van belang zijn.
1. inlevingsvermogen: Hoe voelen anderen zich bij deze situatie?
2. resultaatgerichtheid: Welk resultaat wil ik straks zien en wat moet ik doen om dit doel te verwezenlijken?
3. geleid worden door een innerlijke kracht: Wat zijn mijn normen en waarden?
4. regelmatig om feedback vragen.
Als je je deze vier vragen regelmatig stelt en ernaar handelt, zul je zien dat dingen positief gaan veranderen, te beginnen bij jezelf en vervolgens in je omgeving. Dat geldt niet alleen voor leidinggevenden. Ook ‘gewone’ medewerkers kunnen dit in gang zetten. En nee, zo’n proces gaat niet snel. Zo’n proces kost tijd, geduld en aandacht. Heb het lef om deze uitdaging aan te gaan!

Of palmbomen?
Weet je hoe sterke palmbomen worden gekweekt? Eerst wordt het zaadje in de grond gestopt en dan wordt er een zware steen opgelegd. Het gevolg is dat de wortels van de boom aanvankelijk alleen onder de grond kunnen groeien. Pas als de wortels sterk genoeg zijn om die steen aan de kant te duwen komt de boom boven de grond en kan die verder groeien.

Moraal van dit verhaal:
Geef jezelf en de mensen om je heen de tijd om sterk te worden. Verandering komt van binnenuit en gaat langzaam. Verandering vraagt om aandacht en geduld. Maar als je met elkaar eenmaal wortel hebt geschoten, kun je verder groeien en zal je organisatie winstgevender zijn. En je hebt loyale medewerkers die trots zijn op hun bedrijf. Mooi toch?

< Terug