Zie je het al voor je?

Begin met het eind in gedachten. Dit is de tweede habit uit het beroemde boek van Stephen Covey, 7 habits of highly effective people. Op het eerste gezicht lijkt deze tweede habit een open deur, maar toch kan deze gewoonte ons heel veel bieden. Het is niet voor niets dat topsporters dit bijna allemaal toepassen. Hoe doen ze dat en hoe kun je er zelf in je dagelijks leven gebruik van maken om betere resultaten te bereiken?

Filmpje in je hoofd
Topsporters zijn zich goed bewust van de prestaties die ze willen neerzetten op het moment van een grote wedstrijd en ze werken daar heel consequent naar toe. Vaak gebruiken ze daarbij visualisaties: hardlopers maken een filmpje in hun hoofd van hoe ze hun race willen lopen tot en met de finish temidden van het juichende publiek. Hoe krachtiger de visualisatie, compleet met de beelden, het gevoel, de geluiden en zelfs de geuren, des te groter het effect op hun prestatie. Natuurlijk is er ook fysieke training nodig om te presteren, maar het is niet voor niets dat visualisatie op grote schaal gebruikt worden, door Epke Zonderland, door topskiërs en ook door de spelers van AC Milan. En ja, het is geen garantie dat er toch iets mis kan gaan tijdens een Olympische finale…

Hou je hersenen voor de gek
Waarom zijn visualisaties zo effectief? Uit onderzoek blijkt dat er iets wonderlijks met onze hersenen gebeurt als we visualiseren. Breinwetenschappers hebben ontdekt dat fysieke handelingen dezelfde gebieden in de hersenen activeren als visualisaties doen. Met andere woorden, voor de hersenen is het alsof je het echt doet wanneer je visualiseert. Eigenlijk hou je je hersenen dus gewoon voor de gek.

Basketballen in je luie stoel
Zo is er eens een experiment gedaan met een basketbalteam, waarbij aan het eind van de week een nieuwe techniek werd gedemonstreerd waarmee ze de bal van grote afstand op het doel moesten gooien. Het hele team deed een nulmeting om te kijken hoe ze het er zonder te oefenen vanaf brachten. De helft van het team trainde vervolgens de hele week een aantal uren op de nieuwe techniek. De andere helft mocht geen bal aanraken, maar kreeg de opdracht net zoveel uren te besteden aan het visualiseren van de oefening. Aan het eind van de week bleek dat de spelers die alleen mentaal hadden geoefend bijna net zoveel vooruitgang hadden geboekt als degenen die fysiek hadden getraind: resp. 23% en 25%.

Visualisaties voor dagelijks gebruik
Hoe kun je in je dagelijks leven gebruik maken van visualisaties? De eerste toepassing lijkt het meest op wat topsporters doen voor een belangrijke wedstrijd. Stel dat je een lastig gesprek hebt met je leidinggevende waar je tegenop ziet. Begin dan in gedachten met het eind van het gesprek: Hoe wil je je dan voelen? Opgelucht, voldaan, gewaardeerd? Doe je ogen dicht en stel je levendig voor dat je met je leidinggevende aan tafel zit en jullie aan het eind van het gesprek elkaar een hand geven met woorden, lichaamstaal en een gevoel waaruit precies datgene spreekt wat je in dit gesprek wilt bereiken. Concentreer je op de positieve energie die je voelt en vraag je af wat je gedaan hebt om tot dit resultaat te komen. Grote kans dat je op deze manier ontdekt hoe je dit gesprek wilt voeren om het tot een succes te maken. Herhaal dit filmpje een aantal keer in je hoofd, waarbij je je concentreert op de positieve energie.

Herhaal je succeservaringen
Wanneer je uiteindelijk in werkelijkheid tegenover je leidinggevende zit, dan is het voor je hersenen alsof je al een aantal succeservaringen met dit gesprek hebt gehad. De kans dat het gesprek ook werkelijk een succes wordt, is daarmee veel groter, omdat het veel gemakkelijker is om een succeservaring te herhalen dan om iets lastigs voor de eerste keer te doen. Het is niet nodig om een heel scenario letterlijk uit je hoofd te leren, maar het is wel handig om een sterke openingszin paraat te hebben. Verder concentreer je je op de positieve energie en op de uitkomst die je voor ogen hebt. Dus de volgende keer dat je iets moet doen waar je tegenop ziet, maak dan een filmpje met jezelf in de stralende hoofdrol. 

< Terug